top of page

H03VVH2-F  H03VVH2-H (Balık Sırtı)

300/300 V ve 300/500 V PVC izoleli, yassı bükülgen bakır iletkenli kablo


Kablo Yapısı 

Tip              = H03VVH2-F  H03VVH2-H

Standart TS 9760

İç İletken = İnce çok telli bükülgen bakır

İzole          = PVC

Dış Kılıf      = PVC

Teknik ve Elektriksel Özellikler 
 An
ma Gerilimi                      =  300/300 V... 300/500 V
 Test Gerilimi (AC)                 =  2 KV
 Max İşletme Sıcaklığı         =  70 °С
 Max Kısa Devre Sıcaklığı  =  160 °С

Yassı olup az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde kullanılır.

Kullanım Alanları

​Tek Damarlı Kablolar

Bükülgen Kablolar

500 V Kablolar

0,6/1 KV Güç Kablolar

Zırhlı Kablolar

bottom of page